Php Mssql Bağlantısı

 $baglanti = odbc_connect('DRIVER={SQL Server};SERVER=20.40.27.80;DATABASE=xftdgd','kadii','sifre'); 	
	
 if ($baglanti)
    	    echo "<span style='color:green'>Bağlandı2</span>"."</br>"; 	
	


$sorgu2 = odbc_exec($baglanti,"UPDATE $tablo SET adisoyadi='Suat DİLEK' where tcno='$tc'");


$sorgu = odbc_exec($baglanti,"SELECT adisoyadi FROM $tablo where tcno='$tc'");


while( $bilgi = odbc_fetch_array($sorgu) ){
  print_r($bilgi);
}

Sonuç odbc_connect ile bağtımızı sağladıktan sonra tüm ekleme güncelleme ve silme işlemlerimiz için odbc_exec kodunu kullanıyoruz.


Yorum Yapılmamış