Php İlk Karakteri Veya Son Karakteri Temizlemek

<?php 
 
$metin = ",yunus,blog,yazi,hello,world"; 
echo ltrim($metin,","); 
 
?> 

Çıktı : yunus,blog,yazi,hello,world

<?php 
 
$metin = "yunus,blog,yazi,hello,world,"; 
echo rtrim($metin,","); 
 
?> 

Çıktı : yunus,blog,yazi,hello,world


Yorum Yapılmamış