Mysql den Doğumgünü Gelenleri Yazdırmak (Gelecek 1 Hafta İçinde)

SELECT * FROM persons WHERE DATE_ADD(birthday, INTERVAL YEAR(CURDATE())-YEAR(birthday)             + IF(DAYOFYEAR(CURDATE()) > DAYOFYEAR(birthday),1,0) YEAR) BETWEEN CURDATE() AND DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY);

 


Yorum Yapılmamış