PHP İle Vizyondaki Filmleri Çekmek ( CURL )

<?php 
 
$curl = curl_init();// curl işlemini başlatıyoruz
 
 curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"http://sinema.mynet.com/vizyondaki-filmler");// linkimizi belirtiyoruz
 
 curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);// veritransferini etkinleştiriyoruz
 curl_setopt($curl,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,1); // linki takip etmesini sağlıyoruz
 $sonuc = curl_exec($curl); // ve sonucu bir değişkene atıyoruz
 
 preg_match_all('@<div class="vizyonImg">(.*?)</div>@si',$sonuc,$new); /* preg_match_all ile de sadece istdiğimiz kısımları seçiyoruz son olarak döngüye sokup yazdırıyoruz..*/
 
 preg_match_all('@<ul class="vizyonInfo clr">(.*?)</ul>@si',$sonuc,$info);
 $new = $new[0];
 $info = $info[0];
 echo '<ul class="bricklayer vizyon-film col-md-12 ">';
 for($i=0; $i < count($info);$i++){
    echo '<li class="content">';
    echo $new[$i].'<br>';
    echo $info[$i];
    echo '</li>';
 }
  echo '</ul>';
 
?>

 


Yorum Yapılmamış