explode() Kullanımı - PHP Fonksiyonları

explode() fonksiyonuna bakacak olursak. Bu fonksiyon bir değişken içindeki verileri belirlenen belirtece göre ayırmayı sağlayan fonksiyondur. Yani değişken içindeki boşluk veya noktalama işaretlerine göre ayırmayı yapıp sonucu yeni değişkene dizi olarak atıyan fonksiyondur. Aşağıdaki kullanım şekli ve örnekleri incelerseniz daha detaylı olarak anlayabilirsiniz.

explode() Fonksiyonu Kullanımı
explode("", $a, $b) olacak şekilde 3 ana bölüme sahiptir.
» Birinci kısımdaki tırnak işaretleri ("") arasına hangi karakteri koyarsanız o karaktere göre ayırma işlemi yapılacaktır.
» İkinci kısımda bulunan değişken ($a), bölme işlemini yapacağımız değişkendir. Bu değişken içindeki bilgiler parçalara ayırılıp dizilere aktarılacaktır.
» Üçüncü bölümde bulunan değişken ($b) ise opsiyonel olup kullanılmayabilirde. Kullanıldığı taktirde bölme işlem limitini ayarlamaktadır. Bu değişken içindeki sayı kadar bölme yapılmaktadır. Aşağıdaki örneklerde bu olayı daha detaylı olarak anlayabilirsiniz.


PHP explode() Fonksiyon Örnekleri
İlk 2 örneğimizde kullanacağımız değişken "php ile kodlama dünyasına hoşgeldiniz". Şimdi bu değişkeni explode fonksiyonuna değişik biçimlerde soktuğumuz zaman ortaya çıkacak sonuçlara bakalım.
Örnek 1: Değişkeni boşluk karakterine göre (" ") bölmek istersek;

$degisken = 'php ile kodlama dünyasına hoşgeldiniz';
$bolunmus = explode(" ", $degisken);

Yukarıdaki işlem uygulandığı zaman cümle içindeki kelimeler " " değişkenine göre bölünmektedir. Burada iki tırnak işareti arasında bir boşluk karakteri vardır. Bu işlemden sonra yeni dizi değişkenimiz 5 parçaya sahiptir ve her parçasındaki değerler aşağıdaki gibidir;

$bolunmus[0] = php
$bolunmus[1] = ile
$bolunmus[2] = kodlama
$bolunmus[3] = dünyasına
$bolunmus[4] = hoşgeldiniz

Örnek 2: Bu örnekte ise aynı değişkeni kendi istediğimiz kadar parçaya bölmek istersek. Örneğin 3 parçaya bölmek istersek;

$degisken = 'php ile kodlama dünyasına hoşgeldiniz';
$bolunmus = explode(" ", $degisken, 3);

Yukarıdaki işlem ile opsiyonel olarak kullandığımız, fonksiyonun son değişkeni olan 3 ile elimizdeki cümleyi 3 parçaya ayırmış olacağız. Burada ilk 2 parçada 1. örnekteki aynı işlemler uygulanmaktadır. 3. parçada ise cümlenin veya değişkenin geri kalan kısmı buraya aktarılmaktadır. Örnek sonucunu inceleyecek olursak;

$bolunmus[0] = php
$bolunmus[1] = ile
$bolunmus[2] = kodlama dünyasına hoşgeldiniz

Örnek 3: Peki elimizdeki değişken daha farklı birşey olsaydı. Örnek olarak yeni değişkenimiz 24:45:65:fdd:456 olsun. Burada ayrıma işlemini boşluk karakteri ile yapamayız çünkü değişken içinde boşluk bulunmamaktadır ve böyle bir ayrımı yapmak mantıksız olmaktadır. Burada ayrıma işlemi için kullanılacak olan karakter (:) işaretidir. Bu karaktere göre ayırma yapmak istersek;

$degisken = '24:45:65:fdd:456';
$bolunmus = explode(":", $degisken);

İşlem sonucunda (:) karakterine göre ayırma yapıldığı için çıkacak olan sonuç aşağıdaki gibidir;

$bolunmus[0] = 24
$bolunmus[1] = 45
$bolunmus[2] = 65
$bolunmus[3] = fdd
$bolunmus[4] = 456

Örnek 4: Aynı değişkeni (45) karakterine göre bölmek isteseydik;

$degisken = '24:45:65:fdd:456';
$bolunmus = explode("45", $degisken);

Elde edeceğimiz sonuç aşağıdaki gibi olacaktı. Burada bölme işleminin neye göre yapıldığını iyice anlamış olduk. İstediğimiz herhangi bir karaktere göre bölme yapabilmek elimizdedir.

 

$bolunmus[0] = 24:
$bolunmus[1] = :65:fdd:
$bolunmus[2] = 6

 

Php deki en çok kullanılan fonksiyonlardan biriside explode fonksiyonudur. Nasıl kullanıldığına dair artık bir ön bilgiye sahipsiniz. Buradaki örnekleri kendi uygulamalarınıza uyarlayarak birçok kolaylık ve opsiyonellik sağlayabilirsiniz. Mesela php ile ip bilgisini aldıktan sonra ip sonucunu (.) işaretine göre ayırırsanız elinizde 4 değişkenli bir dizi olur. Burada bir ip bloğunu engellemek istiyorsunuz ve ilk 2 hane (255:255) size yeterli olacaksa, explode ile böldüğünüz ilk 2 haneyi engelleme işlemi için istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.


1 Yorum

  • Yorumlayan / 1 yıl önce

    Yorumunuz Onaylandıktan Sonra Yayınlanacaktır.