Php ile Bir Dizindeki Klasör ve Dosyaları Listelemek

$klasorSayisi = $dosyaSayisi = 0;
//. içinde bulunduğunuz klasör
//alt klasörlerde çalışmak için opendir('dosya_yolu')
if ($klasor = opendir('.')) {
  while (false !== ($girdi = readdir($klasor))) {
    if ($girdi != "." && $girdi != "..") {
      if (is_dir($girdi)) { //Klasör mü kontrolü
        echo "Klasör => " . $girdi . "<br>";
        $klasorSayisi++;
      } else {
        echo "Dosya  => " . $girdi . "<br>";
        $dosyaSayisi++;
      }
    }
  }
  echo "<br>==============<br>";
  echo "Toplam Klasör Sayısı : " . $klasorSayisi . "<br>";
  echo "Toplam Dosya Sayısı : " . $dosyaSayisi;
  closedir($klasor);
}

 

Dosyalar : 1. Dosya

Linkler : 1. Link


Yorum Yapılmamış