Javascript Değişkenini PHP de Kullanma

	$x = '<script>document.write("a")</script>';
	echo ($x);

 


Yorum Yapılmamış